LEÉRTÉKELT TUNING CIKKEK ÁRUHÁZA

Rólunk

A Cartron KFT már több mint húsz éve van jelen a magyar tuning piacon, mint neves nyugati tuning cégek magyarországi képviselete. Többek közt árulunk Rieger, Pakfeifer, JOM, Auto Style, FK, Dectane, Kamei, Lester, FoliaTec, Weitec, K&N és még nagyon sok féle terméket.

 

Fő beszállítónk a Pakfeifer Tuning, ez a cég főleg spoilerok gyártásával és forgalmazásával foglalkozik, de képviseli a K&N szűrőt és a jónevű német fóliás céget, a FoliaTec-et is.

 

A sok év alatt mind nálunk mind a Pakfeifer Tuningnál nagy mennyiségű raktárkészlet halmozódott fel, részben régebbi modellekhez való spoilerokból, részben egyéb autó díszítő termékekből. Ezek minőségileg kifogástalan, de esetleg hibás csomagolású vagy a sok raktározástól kissé elpiszkolódott cikkek, így ezek most felkerültek aTUNING OUTLET oldalra JELENTŐSEN CSÖKKENTETT ÁRON!

 

Figyelem, a készlet folyamatosan változik, a csökkentett ár csak az adott darabra vonatkozik!

 

Amennyiben valami elfogy, a termék ismét megrendelhető, de teljes áron!

 

Jó böngészést kívánunk!

 

KÉPEK BEMUTATÓTERKÜNKRŐL: 

 

 

 

     

 

 

 

  

 

  

   

 

További fontos információk:

A vásárlási szerződéstől való elállás, termék cseréje, szavatosság

Az értékesítő fenntartja a megrendelés törlésének jogát, abban az esetben ha a vásárló a megrendelésben hamis vagy megtévesztő adatokat tüntetett fel, továbbá ha a terméket már nem gyártják, vagy ha jelentős mértékben változott a termék ára. Ilyen esetben azonnal értesítjük a vásárlót azzal a céllal, hogy más megoldást tudjunk találni igényei kielégítésére.

A magánszemélynek joga van elállni a vásárlási szerződéstől 8 napig a termék átvétele után. A szerződéstől való elállás esetén szükséges ezen időn belül a szerződéstől való elállásra vonatkozó kérvényt benyújtani e-mailben, fel kell tüntetni a számla számát és a bankszámla számát. Ha a vásárló eláll a vásárlási szerződéstől, köteles kifizetni a termék visszaszállításának költségét. Fontos, hogy a vásárló betartsa a következő feltételeket.

 • A megkapott ill. átvett terméket a vásárló saját költségén szolgáltatja vissza a címünkre, amit megtalál a kapcsolat címszó alatt.


A  terméknek teljesíteni kell az alábbi feltételeket:

 • A terméket az eredeti csomagolásban kell visszaküldeni
 • A termék nem lehet sérült
 • A termék nem lehet használt
 • A termék nem lehet hiányos
 • A terméket a vásárlási bizonylattal együtt kell visszaküldeni
 • Ne küldje a terméket utánvételes küldeményként, mert nem lesz átvéve.          
 • A terméket (spoilert) színre festés előtt az autóra fel kell próbálni! Lefestett terméket még akkor sem tudunk cserélni, ha a hiba nem a vavőt terheli.
 • Ha esetleg a termék a hozzánk való szállítás során elveszne, nem kezeskedünk érte – a vásárló kötelessége úgy becsomagolni a terméket, hogy ne sérülhessen meg a szállítás során.
 • Személyes átvétel esetén az időpontot az elkészített megrendelésében kell feltüntetni.
 • Ha minden feljebb említett feltételt teljesít, akkor átutaljuk a pénzt a bankszámlájára a termék visszaérkezése után számított 30 napon belül.
 • Ha valamelyik feljebb említett feltételt nem teljesíti a vásárló, akkor a felsorolt okok miatt nem tudjuk elfogadni a vásárlási szerződéstől való elállást és a terméket visszaküldjük a vásárlónak, és az ezzel járó költségeket a vásárlónak kell állnia.
 • A fent megadott információk termék cseréje esetén is érvényesek. A termékcsere mindig egyedi megállapodás után jön létre! Termékcsere setén a kicserélni kívánt terméket a cserét megelőzően cégünkhöz visszajuttatni szíveskedjenek, mert cserére csak a termék állapotának ellnőrzése után kerülhet sor! Amennyiben a cserére a Cartron KFT hibájából kerül sor, a visszaküldés díját visszatérítjük (a visszaküldés módját a feleknek előzetesen tisztázni kell!)
 • Az általunk forgalmazott termékekre  törvényileg előírt 6 hónap szavatossági időt vállalunk (1999/44/EK irányelv által valamennyi Európai Uniós tagállam számára előírt minimumszabály alapján.)  A 6 hónap leteltét követően jelentkező hiba esetén (maximum 1 évig) a fogyasztó kötelessége  bizonyítani (pld: egy szakértői testület szakvéleménye beszerzése útján), hogy a hiba oka már a vásárláskor megvolt. Amennyiben egy termék szavatossága ettől eltér pld.: leértékelt, végkiárusításos termékek - ezekre további garanciát vállalni nem tudunk!
 • Felhívjuk vásárlóink figyelmét, hogy megrendelésre készült, egyedileg legyártott terméket visszavenni nem tudunk, kérjük ennek tudatában rendeljenek! Az erre vonatkozó jogszabályt az alábbi linkre kattintva tekintheti meg! https://kosarertek.hu/uzemeltetes/amit-a-14-napos-elallasi-jogrol-tudni-erdemes/

H minősítés:

Az általunk forgalmazott spoilerok H minősítéssel nem rendelkezenek.

A spoilerokat így csakpályaversenyeken, zárt körű rendezvényeken, kiállításokon szabad használni. Kérésre bizonyos spoilerokhoz TÜV bizonylatot be tudunk szerezni. A spoilereket mindenki saját felelősségére vásárolja meg, az esetlegesen felmerülő problémákért a Cartron KFT nem szavatol!

 

 

Adatvédelmi nyilatkozat

ADATKEZELÉSI NYILATKOZAT

 

A Cartron Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) a www.tuningoutlet.hu weboldalon (a továbbiakban: Honlap) internetes szolgáltatást üzemeltet, amelynek során a Honlapra látogatók (továbbiakban: Felhasználók) adatait kezeli. Az adatok kezelésével összefüggésben a Szolgáltató ezúton tájékoztatja a Felhasználókat a Honlapon általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett elveiről és gyakorlatáról, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.

 

Szolgáltató tiszteletben tartja Honlapja látogatóinak személyhez fűződő jogait; a rögzített személyes adatokat bizalmasan, az adatvédelmi jogszabályokkal és nemzetközi ajánlásokkal összhangban, a jelen adatkezelési nyilatkozatnak megfelelően kezeli.

  

Felhasználó a Honlap használatával elfogadja az alábbiakat, és hozzájárul az alábbiakban meghatározott adatkezelésekhez.

 

1. DEFINÍCIÓK

 

 1. Érintett (Felhasználó): bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy;
 2. Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;
 3. Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez;
 4. Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;
 5. Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;
 6. Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;
 7. Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;
 8. Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is - adatok feldolgozását végzi;
 9. Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;
 10. Nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;
 11. Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;
 12. Adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;
 13. Adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;
 14. Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;

 

 

2. AZ ADATKEZELÉS CÉLJA

 

A regisztrációhoz és vásárláshoz kapcsolódó adatkezelés célja a Honlap látogatóinak a Honlapon keresztül elérhető szolgáltatások igénybevételéhez szükséges azonosítása, a megrendelések teljesítésének, a szolgáltatások nyújtásának, a teljesítés megfelelőségének dokumentálása, valamint adott esetben a számlázás lehetővé tétele, illetve a létrejött szerződések bizonyítása.

 

Az adatkezelés minden szakaszában megfelel az adatkezelés céljának, az adatok felvétele és kezelése tisztességes és törvényes, a Szolgáltató csak a cél eléréséhez szükséges mértékben és ideig kezeli a Felhasználó személyes adatait.

 

3. AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA

 

A Szolgáltató általi adatkezelésekre az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info.tv.) 5. § (1) bekezdés a) pontja szerint a Felhasználók önkéntes hozzájárulása alapján, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény alapján kerül sor.

 

A hozzájárulást a Felhasználó az egyes adatkezelések tekintetében a Honlap használatával, a regisztrációval, illetve a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg.

 

A 16. életévét betöltött kiskorú jognyilatkozatának érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem szükséges.

 

 

4. AZ ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE

 

Név

Cartron Kft.

Székhely

2475 Kápolnásnyék Fő u.27.

Képviselő neve

Kailbach Rita ügyvezető igazgató

Adószám

11600006-2-07

Telefonszám

+36 22574031

E-mail

cartron@t-online.hu

 

5. AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

 

A Felhasználó személyes adatainak kezelése a regisztráció törlésével szűnik meg.

 

Felhasználó a regisztrációjának törlését a következő elérhetőségeken kérheti:

e-mailen: cartron@t-online.hu

írásban: Cartron KFT 2475 Kápolnásnyék Fő u.27.

 

Szolgáltató a regisztráció törlési kérelem kézhezvételét követő 15 napon belül törli a regisztrációt.

 

A regisztráció módosítását Felhasználó kérheti a fenti címeken, illetve a kért módosításokat elvégezheti az online felület segítségével.

 

6. A KEZELT ADATOK KÖRÉNEK MEGHATÁROZÁSA

 

Szolgáltató Felhasználóról az alábbi adatokat tartja nyilván:

 

Technikai adatok:  

-          a Felhasználó IP címe,

-          a használt operációs rendszer és más hasonló információk;

 

Az így nyert adatokhoz a Felhasználók nem, csak a Szolgáltató ill. Adatfeldolgozó fér hozzá.

Adatfeldolgozó:

Jerikó Blue KFT

Budapest

Viola u.44.fsz.1.

Adóazonosító szám:

12481187-2-43

 

Fontos, hogy a Felhasználó személyére, profiljára ezekből az adatokból nem lehet következtetni, hiszen ezeket az információkat a Szolgáltató kizárólag a Honlap technikai üzemeltetése érdekében, tehát személyes azonosításra alkalmatlan módon használja fel.

 

Regisztráció:

-          saját e-mail cím,

-          teljes név,

-          lakcím,

-          telefonszámok.

 

A Felhasználó a vásárlási folyamat során további adatokat is megadhat, vagy meg kell adnia, amelyek azonban kifejezetten a vásárláshoz kapcsolódónak.

 

7. COOKIE elhelyezésére vonatkozó szabályok

 

A Szolgáltató cookiekat nem alkalmaz.

 

8. AZ ADATOKAT MEGISMERŐ SZEMÉLYEK KÖRE

 

Az adatokat elsődlegesen Szolgáltató illetve Szolgáltató munkatársai jogosultak megismerni, azokat nem teszik közzé, harmadik személyek részére nem adják át, csak abban az esetben, ha az a megrendelés teljesítéséhez feltétlenül szükséges.

 

A fentieken túl a Felhasználóra vonatkozó személyes adatok továbbítására kizárólag törvényben kötelezően meghatározott esetben, illetve a Felhasználó hozzájárulása alapján kerül sor.

 

A Szolgáltató adatot csak olyan indokolt esetben ad át, ami az adásvétel kivitelezéséhez feltétlen szükséges. Adat átadás történik futárszolgálat illetve könyvelőiroda felé.

Futárszolgálat:

Magyar Posta Zrt (MPL)

Budapest

Dunavirág u. 2-6.

1138

Adóazonosító szám:

10901232-2-44

 

Könyvelőiroda:

DOMAR KFT

Kápolnásnyék

Ady E.u.34.

2475

Adóazonosító szám:

14393369-1-07

 

9. ADATBIZTONSÁG

 

A Szolgáltató minden szükséges lépést megtesz, hogy biztosítsa a Felhasználók által megadott személyes adatok biztonságát mind a hálózati kommunikáció során, mind az adatok tárolása, őrzése során.

 

A személyes adatokhoz szigorúan korlátozott a hozzáférés a jogosulatlan megismerés, a személyes adatok jogosulatlan megváltoztatása, illetve jogosulatlan felhasználása megelőzésére.

 

10. FELHASZNÁLÓI JOGOK ÉS JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

 

10.1. Tájékoztatáshoz való jog

 

A Felhasználó bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Szolgáltató által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, továbbá – a regisztráció során megadott e-mail cím kivételével – bármikor módosíthatja azokat a Felhasználói tájékoztatóban meghatározott módon. Felhasználó jogosult továbbá adatai törlésének kérésére az e pontban megadott elérhetőségek útján.

Szolgáltató a Felhasználó kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait. Szolgáltató a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást.

Az érintett a jogait az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja:

Levelezési cím:           2475 Kápolnásnyék, Fő u.27.

E-mail:                        cartron@t-online.hu

A Felhasználó bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel a Szolgáltató munkatársához fordulhat a fenti elérhetőségeken keresztül.

 

10.2. Érintett kérheti adatainak törlését, helyesbítését, zárolását

 

Felhasználó bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését kérni. Egyes adatait a Felhasználó a Honlapon maga helyesbítheti; egyéb esetekben Szolgáltató a kérelem beérkezésétől számított 15 munkanapon belül törli az adatokat, ez esetben azok nem lesznek újra helyreállíthatók. A törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat Szolgáltató a szükséges időtartamig megőrzi.

 

Felhasználó kérheti továbbá, adatainak zárolását. A Szolgáltató zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a Felhasználó jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

 

A helyesbítésről, a zárolásról és a törlésről a Felhasználót, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel a Felhasználó jogos érdekét nem sérti.

 

Ha az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.

 

10.3. Érintett tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen

 

Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri.

 

Felhasználó tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha:

 

 • a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Szolgáltatóra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy a Szolgáltató vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el
 • a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik
 • törvényben meghatározott egyéb esetben.

 

Szolgáltató a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt kivizsgálja, döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

 

Ha a Szolgáltató az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

 

Amennyiben a Felhasználó Szolgáltatónak a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen - annak közlésétől számított 30 napon belül - bírósághoz fordulhat.

 

Jogorvoslati lehetőségek:

A Felhasználó az Info.tv., valamint a Polgári Törvénykönyv (1959. évi IV. törvény) alapján az érintett személyes adatainak kezelésével kapcsolatos panaszával a NAIH-hoz fordulhat vagy bíróság előtt érvényesítheti jogait.

 

Elérhetőség:   

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.

Telefon: +36 -1-391-1400

Fax: +36-1-391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

 

11. E-MAIL CÍMEK FELHASZNÁLÁSA

A Szolgáltató vállalja, hogy a regisztráció során a Felhasználók által megadott e-mail címekre nem küld elektronikus levelet, kivéve a Felhasználó által igénybe vett szolgáltatásaihoz kapcsolódó e-maileket, valamint ha a Felhasználó önkéntesen hozzájárult ahhoz, hogy a Szolgáltató hírlevelet küldjön a részére.

 

A Szolgáltató kiemelt figyelmet fordít az általa kezelt elektronikus levélcímek felhasználásnak jogszerűségére, így azokat csak az Adatvédelmi Nyilatkozatban meghatározott módon használja fel tájékoztató e-mail küldésére.

 

Az e-mail címek kezelése elsősorban a Felhasználó azonosítását, a megrendelések teljesítését, szolgáltatások igénybe vétele során a kapcsolattartást szolgálja, így elsősorban ennek érdekében kerül sor e-mail küldésére.

 

12. HÍRLEVÉL

 

A Szolgáltató a megadott e-mail címre hírlevelet nem küld, az e-mail címet kizárólag az adás-vételt elősegítő technikai információk küldésére használja.

 

13. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

 

Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen Adatkezelési nyilatkozatot a Felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően Felhasználó a szolgáltatás használatával (ráutaló magatartással) elfogadja a módosított Adatkezelési nyilatkozatban foglaltakat.

 

Amennyiben a Felhasználó a szolgáltatás igénybevételéhez a regisztráció során harmadik fél adatait adta meg vagy a Honlap használata során bármilyen módon kárt okozott, a Szolgáltató jogosult a Felhasználóval szembeni kártérítés érvényesítésére. A Szolgáltató ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

 

Az Adatkezelési Nyilatkozat hatálybalépésének ideje: 2012. december 8.

 

 

Ez a weboldal cookie-kat használ annak érdekében hogy a lehető legjobb felhasználói élményt nyújtsa. További információk